TEST PROJESİ - Deneylem Türkçe Projesi (DTP)

Test projemizi oluşturmaya geçmeden küçük bir işlem yapalım.
uDtp.pas dosyamızı açıp, public bölümüne aşağıdaki fonksiyon tanım satırını ekleyelim:
public
  {Public Declarations}
  function Degistir(s:string):string;
İmleç bu satır üzerindeyken, Ctrl-Shift-C tuşlarına basarak, fonksiyonumuzu açalım ve boş bir string döndürmesini sağlayalım:
function TfDtp.Degistir(s: string): string;
begin
  Result:='';
end;
Son değişikliklerimizi de Anamenü/File/Save ile kaydedelim.
Artık test projemizi oluşturabiliriz.
Project Manager'de dtp seçili iken,
Proje Yöneticisi
Anamenü/Dunit/New Project
DUnit menü
New Test Project
Create butonu ile dtpTests projesini oluştur ve kaydet. Save Project Error Message
Hata penceresini de Ok tuşuna basarak geç.
Şimdi dtpTests projemiz de oluştu. Hemen kaydedelim:
Anamenü/File/Save Project As -> dtpTests.dpr

Project Manager penceresinde dtp.exe satırındaki + işaretine basalım. Sonra da uDtp.pas satırını çift tıklayalım:

Group Select
Bu kez test birim dosyasını oluşturacağız.:
Anamenü/DUnit/New Test Module

New Module
Değerleri kontrol edelim.
Module save
Tekrar Create butonuna basalım.
Yeni oluşan uDtpTests.pas dosyasını seçip, kaydedelim.
Anamenü/File/Save As -> uDtpTests.pas
Son işlemi de tamamlayalım:
uDtpTests.pas dosyasındaki
procedure TestDegistir;
satırına fare ile tıklayalım, sonra da Ctrl-SHift-C tuşlarına basalım ve dosyayı kaydedelim
Anamenü/File/Save As -> uDptTests.pas
Artık Test projemiz hazır durumda. Hemen çalıştırabiliriz.
DUnit menü
Aşağıda test programımızın ürettiği sonuçlar görülüyor. Tek test fonksiyonumuz da boş olduğu için bütün işaretler mor renkli. Hatalı bir test sonucu çıksaydı kırmızı; sonuçların hepsi olumlu olsaydı yeşil renkli çubuklarımız olacaktı.
New Test Project
Bir sonraki bölümde, gerçek testlerimizi ve oradan da gerçek fonksiyonlarımızı yazmaya başlayacağız.
İlk iki bölümü, biraz da abartarak, adım adım görüntülemeye çalıştım. Bu yöntemi diğer bölümlerde kullanmamız pek olası değil. Yine de belirli noktaları resimlerle vurgulamaya devam edeceğim.
Önceki Bölüm  -  Sonraki Bölüm
Başa Dön
1. BÖLÜM   Download dtp001.zip
2. BÖLÜM    Download dtpsrc02.zip    Download dtpdoc02.zip
3. BÖLÜM    Download dtpsrc03.zip    Download dtpdoc03.zip