Deneylem Türkçe Projesi (DTP)

DTP, DUnitWizard kullanarak, Delphi 7 Pro üzerinde Deneysel bir proje geliştirmeyi amaçlıyor. Projenin ana konusu, düzgün görünmeyen Türkçe karakterler içeren metinleri yeniden düzenleyerek rahat okunabilir hale getirmektir. Ancak, daha da önemle altı çizilecek tarafı ise, TDD (Test-Driven Development / Deneylem Geliştirme) yöntemi için konuya yabancı yazılımcılara kolaylık sağlayacak bir laboratuvar ortamı sağlamayı hedeflemesidir.

Burada DUnitWizard'ın nasıl kurulacağının ayrıntılarına girmeyeceğim. Sözkonusu plug-in http://www.xpro.com.au/Freeware/DUnitWizard.htm adresinden indirilip kurulabilir.

DTP'yi geliştirirken Delphi 7 Pro kullanacağım. Zorunlu olmadıkça standard bileşenlerin dışına çıkmamanın, ortak bir çalışma platformu sağlamak açısından yararlı olacağına inanıyorum. (Aksi durumda bile, sadece açık-kaynak kodlu bileşenleri kullanacağım.)

Programın kaynak kodlarını ve ilgili dokümanları hem dtpro.sourceforge.net hem de kendi web sayfamda yayınlayacağım.

Index
1. Bölüm
2. Bölüm
3. Bölüm